Slogan
Tandartsenpraktijk Dr. Ansgar Gerlach - Marsberg
Dr. Gerlach - Marsberg

Professionele gebitsreiniging (mondhygiëne)

Professionele gebitsreiniging vormt een steeds groter onderdeel van een op preventie gerichte tandartsenpraktijk. Het doel van mondhygiëne is alle achtergebleven plaque grondig te verwijderen.

Mondhygiëne – professionele gebitsreiniging
Mondhygiëne – professionele gebitsreiniging

Regelmatig bezoek aan de mondhygiëniste is een must voor de volgende patiënten:

  • Zwangeren
  • Patiënten met cariës
  • Patiënten met een vaste beugel
  • Patiënten met een kunstgebit
  • Parodontosepatiënten
  • Ouderen

 

Zwangeren

hebben vaak de neiging hun voedingspatroon te wijzigen. Daardoor wordt de fysiologische balans in de biotoop van de mondholte verstoord. Bovendien is het belangrijk om overdracht van de cariësbacterie Streptococcus Mutans van moeder op kind te voorkomen. Doordat vrouwen aan het begin van hun zwangerschap vaak misselijk zijn, wordt grondig tanden poetsen een probleem. Maar wij kunnen daarbij helpen. Voor het gewenste resultaat is het onontbeerlijk dat dit werk wordt gedaan door professioneel opgeleide mondhygiënisten.

Patiënten met cariës

moeten bijzonder intensief worden begeleid op het gebied van mondhygiëne. Ook bij hen is het van het grootste belang dat plaque grondig wordt verwijderd. Omdat de meeste plaque achterblijft tussen de tanden en kiezen, moeten deze plekken extra worden gecontroleerd. De mondhygiëniste zal de ruimte tussen tanden en kiezen grondig reinigen met tandzijde.

Patiënten met een vaste beugel

moeten hun gebit extra goed reinigen omdat plaque de neiging heeft zich tussen de brackets (slotjes) vast te zetten. Bij deze patiënten is herhaaldelijk professioneel reinigen van het gebit onmisbaar ter voorkoming van ontstoken tandvlees of aantasting van het glazuur. Speciaal voor mensen met een beugel zijn spits toelopende reinigingsborsteltjes, speciaal flossdraad of inter-dentale borsteltjes ontwikkeld.

Patiënten met veel kronen

wordt ook geadviseerd hun gebit regelmatig professioneel te laten reinigen, omdat de randen van een kroon, hoe glad ook, altijd een extra risico vormen voor de vorming van plaque. In een spleet van 1 mm aan de rand van een kroon kunnen zich bijvoorbeeld wel 1000 bacteriën manifesteren. De randen van een kroon moeten zo gemaakt zijn dat de patiënt zijn gebit zo optimaal mogelijk kan reinigen. Is dat niet het geval, dan dient de kroon door de tandarts te worden gecorrigeerd. Patiënten met stifttanden of frames adviseren wij eveneens hun gebit regelmatig professioneel te laten reinigen.

Patiënten met paradentose

moeten voorafgaand aan een behandeling plaque en tandsteen grondig laten verwijderen. Bovendien moet worden gecontroleerd of de randen van vullingen en kronen zo zijn geconstrueerd dat de patiënt geen problemen ondervindt bij het reinigen van zijn of haar gebit. Ook na een tandheelkundige behandeling adviseren wij u uw gebit professioneel te laten reinigen om zo lang mogelijk profijt te hebben van het door de behandeling bereikte resultaat. Er moet extra aandacht worden geschonken aan de grondige reiniging van de inter-dentale ruimtes, vooral bij de kiezen. Bovendien moet plaque en tandsteen op de twee- resp. drievlakssnijvlakken van het gebit worden verwijderd.

Ouderen

Deze patiëntengroep zal in de toekomst een steeds belangrijkere plaats innemen in een tandartsenpraktijk. Dit als gevolg van de vergrijzing en het feit dat ouderen van nu meer eigen tanden en kiezen hebben dan in het verleden. Daar moeten we zuinig op zijn. Ook voor deze patiënten is professionele gebitsreiniging van nut, omdat het hen wel eens ontbreekt aan goede mondhygiëne als gevolg van:
- beperkte motoriek – oogaandoeningen en problemen met het zien.
Bovendien zijn eventueel vrijliggende tandhalzen en wortels extra gevoelig voor cariës. Daarbij gebruiken veel ouderen medicijnen die de hoeveelheid speeksel, die met het klimmen der jaren sowieso minder wordt, verkleint, waardoor de kans op cariës ook groter wordt.


Het mag duidelijk zijn dat professionele gebitsreiniging door een mondhygiëniste van het grootste belang is voor het creëren van de juiste voorwaarden voor optimale mondhygiëne bij de diverse patiëntengroepen.