Slogan
Tandartsenpraktijk Dr. Ansgar Gerlach - Marsberg
Dr. Gerlach - Marsberg

Het CEREC-systeem

Met het CEREC-systeem kunnen wij onze patiënten in 1 behandeling ‘vrij van schadelijke metalen’ saneren

De afkorting CEREC staat voor Ceramic Reconstruction. Met deze methode, die sinds 1985 wordt gebruikt in verschillende ziekenhuizen, kunnen 100 % keramische vullingen en (gedeeltelijke) kronen met slechts 1 behandeling worden gemaakt of geplaatst. Noodvullingen en -kronen behoren daardoor tot het verleden.

Het CEREC-systeem bestaat uit een opname- en slijpgedeelte. Het opnamegedeelte bestaat een verrijdbare computer waarop een meetcamera is aangesloten. De geslepen tand of kies wordt zonder deze aan te raken afgetast en er verschijnt een afbeelding van de tand op de monitor van de computer.

De behandelaar moet vervolgens constructielijnen intekenen en de door het programma weergegeven lijnen controleren en zo nodig corrigeren.
Vervolgens worden de lijnen vertaald in slijpgegevens die aan het slijpgedeelte worden doorgegeven.
Daar wordt vervolgens een keramisch slijpblok gemonteerd dat past bij de kleur en de grootte van de tand of kies resp. het gat. Binnen 10 tot 20 minuten is de vulling geslepen en kan in de tand of kies worden geplaatst. Alleen de contactpunten en hoogte van het bijtvlak moeten dan nog worden aangepast.

De complete behandeling duurt tussen de 60 en 90 minuten.

Het CEREC-systeem biedt de volgende voordelen:

  • Biocompatibel, d.w.z. geen door het materiaal veroorzaakte bijwerkingen
  • Gevoeligheid voor temperatuurschommelingen is beduidend minder dan bij de klassieke vullingen
  • Vullingen in de kleur van uw eigen gebit
  • Tot 50 % goedkoper dan in het laboratorium gemaakt vullingen


Wetenschappelijk onderzoek *) heeft aangetoond dat correcties die zijn aangebracht met behulp van het CEREC-systeem langer blijven zitten.
Na ca. 13 jaar is bijna 90 % van de vullingen nog intact.

Welke tanden en kiezen kunnen worden behandeld met behulp van de CEREC-methode?
Bijna elke tand of kies die moet worden gevuld of die een veneer of een kroon nodig heeft, kan worden behandeld met het CEREC-systeem. Zelfs spleten tussen de tanden kunnen op deze manier worden opgevuld.

*) Walton, T.R.: An up to 15 year longitudiual Study of 515 metal-ceramic FDP´s. Int J Prosth 15: 439-445, 2002